Newyddion

Dadansoddiad o sefyllfa bresennol diwydiant prosesu harnais gwifren

Ar hyn o bryd, mae miloedd o fentrau prosesu harnais gwifren mawr a bach yn Tsieina, ac mae'r gystadleuaeth yn ffyrnig iawn.Er mwyn cael cyfalaf cystadleuol, mae mentrau harnais gwifren yn rhoi pwys mawr ar adeiladu cyfleusterau caledwedd, megis cryfhau ymchwil a datblygu offer prosesu harnais gwifren.Ar yr un pryd, mae adeiladu cystadleurwydd craidd a diwylliant corfforaethol y cwmni wedi ffurfio ei dreftadaeth ddiwylliannol unigryw ei hun, cynllunio a gwella'r ddelwedd gorfforaethol, creu a gwella awyrgylch datblygu'r fenter, ehangu a gwella pŵer meddal a chaled y fenter. menter, cyfoethogi ac actifadu cludwr diwylliant corfforaethol mewn sawl agwedd, ac i ddechrau sefydlu system diwylliant corfforaethol datblygedig cymharol gyflawn, sy'n darparu bywiogrwydd ar gyfer datblygiad cynaliadwy'r fenter.

1

Mae economi'r farchnad yn newid yn gyflym.Gyda datblygiad amrywiol anghenion cwsmeriaid, bydd yr holl weithgynhyrchwyr harnais yn rhoi pwys mawr ar ymchwil segmentu'r Farchnad harnais er mwyn dod o hyd i'w marchnad eu hunain.Mae segmentiad y farchnad harnais gwifrau yn cynnwys dadansoddi llawer o broblemau cymhleth.Er mwyn gweld cyfraith economi'r farchnad trwy ymddangosiad y farchnad, mae angen cydweithrediad agos pob adran o'r fenter arnom.Mewn gair, os ydych chi am feddiannu'r farchnad trwy segmentiad, nid dim ond ar gyfer pecynnu ydyw.Rhaid i chi ddadansoddi'r farchnad yn gywir a dod o hyd i ffyrdd priodol o gyfathrebu a gwerthu.

Er mwyn datblygu a chyflawni datblygiadau arloesol yn y diwydiant harnais gwifrau, rhaid inni wella lefel y fenter a'r diwydiant cyfan, a chymryd gwrthfesurau perthnasol.Os yw'r fenter gweithgynhyrchu harnais gwifren eisiau dod yn fwy, rhaid iddo ddatrys y problemau canlynol yn gyntaf:

Dylai mentrau harnais gwifren barhau i arloesi technolegol a chymryd arloesedd bob amser fel enaid cystadleurwydd menter.Yn ôl anghenion y farchnad darged, mae angen i fentrau ddarparu set gyflawn o atebion o gymorth technegol yn y cyfnod cynnar o ddatblygu cynnyrch, i ansawdd cynnyrch a rheoli costau wrth gynhyrchu, i ddarparu gwasanaeth a chynnal a chadw diweddarach.

Dylid integreiddio ac ailstrwythuro'r diwydiant harnais gwifren ymhellach i wneud y strwythur graddfa yn fwy rhesymol.Ar hyn o bryd, mae miloedd o weithgynhyrchwyr harnais gwifren domestig, y rhan fwyaf ohonynt yn brin o systemau rheoli uwch, gan arwain at ddryswch wrth reoli'r diwydiant harnais gwifren.Felly, mae angen cryfhau cyfnewidfeydd yn yr un diwydiant i sicrhau integreiddio trefnus a rhesymol y diwydiant harnais.

Mae defnyddio "mantais pris isel" i feddiannu'r farchnad yn gamp gyffredin o fentrau Tsieineaidd, gan gynnwys mentrau harnais gwifren.Mewn cyfnod penodol, efallai y bydd y fantais pris isel yn effeithiol.Ond i wneud y fenter yn fwy ac yn gryfach, ni fydd mantais pris isel yn gweithio.Mae angen i fentrau harnais gwifren domestig fyfyrio ar gyfeiriad hunanddatblygiad, a dylent roi'r gorau i'r fantais cost isel a gynhyrchir trwy ddefnyddio llafur rhad Tsieina, ond mabwysiadu manteision technolegol gwerth ychwanegol uchel.

Rheswm pwysig dros y cysyniad rheoli ceidwadol a gallu gweithredu marchnad isel mentrau harnais gwifren domestig yw nad yw gwneuthurwyr penderfyniadau menter yn gwybod llawer am theori rheoli uwch a theori economeg y farchnad.Rhaid i wneuthurwyr penderfyniadau menter fod yn gyfarwydd â chysyniadau rheoli uwch, meddu ar lefel dda o ddamcaniaeth economaidd, a gallu rhoi'r theori ar waith.

 


Amser postio: Gorff-21-2022